Bronvermelding

Bij het onderzoek naar Antoon Coolen heb ik de volgende bronnen geraadpleegd.

Schriftelijke bronnen

  • Bertrand, C., B. Bijnen en G. Remery (1997). Antoon Coolen, kind van ons volk (1897-1997), herdenking 100e geboortedag. Deurne, Waalre en Wijlre: Antoon Coolen-comités.
  • Coppens, J. en Michielsen, H. (1991). Hendrik Wiegersma Lith 1891 – 1969 Deurne: Lezingenbundel ter gelegenheid van de herdenking van de honderdste geboortedag van Hendrik Wiegersma op zaterdag 5 oktober 1991 in gemeenschapshuis De Vierspan te Deurne. Deurne: Heemkundekring H.N. Ouwerling.
  • Outer, M. den (1994). Antoon Coolen (1897-1961), romanschrijver. In J. van Oudheusden e.a. (red.), Brabantse biografieën II: Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders (pp. 18-22). Amsterdam/Meppel: Uitgeverij Boom en Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening.
  • Sleegers, C. (2001). Antoon Coolen 1897-1961, biografie van een schrijver. Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact.

Personen

  • Frater Leo Disch (kunstenaar borstbeeld bij De Romein)
  • Pieter Koolen (Heemkundekring Deurne, deurnewiki)
  • Hans Baijens (beheerder Oude Willibrorduskerk)