Bronvermelding

Bij het onderzoek naar generaal Chassé heb ik de volgende bronnen geraadpleegd.

Schriftelijke bronnen

 • Anrooy, F. van c.s. (1991). Herman Willem Daendels, 1762-1818: Geldersman, patriot, Jacobijn, generaal, hereboer, maarschalk, gouverneur van Hattem naar St. George del Mina. Matrijs, Utrecht.
 • Baartmans, J. (1994). ’s-Hertogenbosch in 1794: beleg en omwenteling. Bossche Bladen, ’s-Hertogenbosch.
 • Bruggeman, H. (1992). Rond Crèvecoeur. ’s-Hertogenbosch.
 • Doorn, Frank van (2014). De slag om Boxtel. In Brabant, nummer 1 maart.
 • Gabriëls, A.J.C.M. (z.j.). David Hendrik Chassé: 1765-1849, legerofficier. Biografisch woordenboek Gelderland, deel 4.
 • Geerts, Gerard A. (2002). Samenwerking en Confrontatie: de Frans-Nederlandse militaire betrekkingen, voornamelijk in de Franse tijd. De Bataafse Leeuw, Amsterdam.
 • Gils, drs. R.J.A. van, dr W. Klinkert en drs. H. Roozenbeek (1996). Bergen op Zoom als militaire stad. Sectie Militaire Geschiedenis Koninklijke Landmacht, Den Haag.
 • Haak, Drs. A. (1938). Chassé. V.A. Kramers, Rijswijk.
 • Hoffenaar, Jan, Joep van Hoof en Jaap de Moor (2002). Vuur in beweging: 325 jaar veldartillerie 1677-2002. Boom, Amsterdam.
 • Jespers, Jack (2012). Het levensverhaal van David Henricus Chassé: *Tiel 18 maart 1765 - † Breda 2 mei 1849. N.n.,Breda.
 • Klinkert, dr. W. en drs. J.P.C.M. van Hoof (1995). Breda als militaire stad
 • Koolemans Beijnen, G.J.W (1930). Chassé, David Hendrikus. Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, deel 8. A.W. Sijthoff, Leiden.
 • Mooij, drs. Charles de (1988). Eindelyk uit d’Onderdrukking: Patriottenbeweging en Bataafs-Franse tijd in Noord-Brabant 1784-1814. Waanders, Zwolle.
 • Nispen, C. van (1993). Beleg en verdediging van Willemstad in 1793. Heemkundekring De Willemstad, Willemstad.
 • Rooijen, Maurits van (1978). Breda vroeger en nu. Boekhandel Gianotten, Tilburg-Breda.
 • Rosendaal, Joost (2003). Bataven!: Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk, 1787-1795. Vantilt, Nijmegen.
 • Schulten, Jan (2012). In het voetspoor van generaal David baron Chassé (1765-1849) op weg naar het Koninkrijk der Nederlanden. Jaarboek ‘de Oranjeboom’ 65. Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda De Oranjeboom, Breda.
 • Schulten, J.W.M. (1994). Aux armes citoyens, de Franse opmars naar Den Bosch in 1794. Bossche Bladen, ’s Hertogenbosch.
 • Turksma, Leo (2005). Wisselend lot in een woelige tijd: Van Hogendorp, Krayenhoff, Chassé en Janssens, generaals in Bataafs-Franse dienst. Van Gruting, Westervoort.

En diverse overzichten van archiefstukken uit het Nationaal archief, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.