Bronvermelding

Bij het onderzoek naar Jan de Quay heb ik de volgende bronnen geraadpleegd.

Schriftelijke bronnen

  • Eijkens, Joep, Jeroen Ketelaars en Paul Spapens (2006). Weerzien: honderd oude foto's en hun verhaal. Tilburg, Uitgever Nieuwland.
  • Huiskamp, Joep c.s. (2006). De kleine TU/e encyclopedie 1956-2006. Eindhoven, Stichting Historie der Techniek i.s.m. de Technische Universiteit.
  • Mijnssen, H. (1942). Bijdrage tot eene genealogie van het geslacht de Quay. s.n.
  • Oudheusden, Berry van (2007). Tussen weemoed en zomerlust: van haven tot spoor. Tilburg, Stadsmuseum Tilburg.
  • Vriends, J. (1988). Inventaris van het archief van prof.dr. Jan Eduard de Quay (1901-1985) en van het archief van de familie De Quay (1656-1985). 's-Hertogenbosch, Rijksarchief in Noord-Brabant.
  • Walravens, J.A.M. (1992). Jan Eduard de Quay (1901-1985), bestuurder en politicus. In J. van Oudheusden e.a. (red.), Brabantse biografie├źn I: Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders (pp. 140-145). Amsterdam/Meppel: Uitgeverij Boom en Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening.

Personen

  • Marijke v.d. Akker, gemeente Sint-Michielsgestel
  • Annemarie van Geloven, BHIC