Bronvermelding

Bij het onderzoek naar Miet van Puijenbroek heb ik de volgende bronnen geraadpleegd.

Schriftelijke bronnen

 • Beer, Astric de (2009). ‘Ik heb vrouwen altijd voorgehouden dat ze veel meer konden dan ze zelf dachten’: Miet van Puijenbroek (1914-1999). Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, jaargang 27 no 2, p. 3-12.
 • Cooten, Aard van e.a. (2011). Huis voor Brabant: 40 jaar provinciehuis. Provincie Noord-Brabant, ’s-Hertogenbosch.
 • Derks, Marjet en Marijke Huisman (2002). Edelmoedig, fier en vrij: Katholieke arbeidersvrouwen en hun beweging in de twintigste eeuw. Uitgeverij Verloren, Hilversum.
 • Dooremalen, Henk van (1996). De handen ineen: geschiedenis van 100 jaar vakbeweging in Tilburg. Stichting tot behoud van Tilburgs cultuurgoed, Tilburg.
 • Gewestredactie (1980). M. van Puijenbroek nam afscheid van Provincialen Staten. Nieuwsblad van het Zuiden.
 • Peeters, Ronald, Rob van Putten en Petra Robben (2016). Drie wandelroutes: Textielerfgoed in Tilburg. Stadsmuseum Tilburg, Tilburg.
 • Peeters, Ronald en Jef van Gils (1996). Tilburgers in beeld. Boekhandel Gianotten BV, Tilburg.
 • Roessel, Aukje van (1984). Mevrouw Miet van Puijenbroek: ‘Mannen vonden me ’n kaoi wijf’. Nieuwsblad van het Zuiden.
 • Steijns, G.W.J. (red.) / Gemeentearchief Tilburg (1994). Paleis-Raadhuis Tilburg, Tilburg.
 • Tacken, Tom (1996). Miet van Puijenbroek (1914): De rugzak van een strijdbare vrouw. Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, jaargang 14 no 3, p. 102-105. 

  Personen

  • Jantiene van Elk (Textielmuseum Tilburg)
  • Carole van Iersel (Tilburg)