Bronvermelding

Tijdens het onderzoek naar Nol van Roessel heb ik de volgende bronnen geraadpleegd.

Schriftelijke bronnen

 • Bekker, Hans c.s. (1999). St. Catharina, Van Maerlant: 80 jaar lyceum Eindhoven: 1919-1999. Eindhoven, Stichting Vrienden van het Van Maerlant.
 • Eechoud, P. van red. (1988). Terugblik op 70 jaar Carolus. Helmond, Carolus Borromeus College Helmond.
 • Hof-van Marle, A.C.G.G. van 't (1992). Sint-Joriscollege 1917-1992. Stratics & Partners Marketing & Communication Agency i.s.m. Atlantis Communicatie, Eindhoven.
 • Hooft, Joop van ‘t & Peter van Overbruggen (1998). Een eeuw Augustinianum; Julbileumboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Augustinianum te Eindhoven. Eindhoven, Augustinianum.
 • Janseniuslyceum te Hulst;  Drs. A. van Roessel tot rector benoemd (1958, 14 juli). Dagblad De Stem.
 • Jansenius-lyceum te Hulst nam officieel afscheid van rector A. van Roessel (1963, 12 juli). Dagblad De Stem.
 • Spoorenberg, J. c.s. (1989). Drie Zaligheden, Eersel, Duizel, Steensel. Hapert: De Kempen Pers BV.
 • Vogels, Hans (2019). 100 jaar Carolus Borromeus College. Helmonds Heem, 43, p. 24-27.
 • Weekblad De Brug (73e jaargang, 19 januari 2017) voor Sint Michielsgestel e.o.

Personen

 • Aukje van Roessel
 • Brechje van Roessel
 • Udo Holtappels (Keijologische Hogeskool / CV de Keiebijters)