Bisschop Muskens

Werd geboren in Elshout en kreeg ook zijn opleiding tot priester in Brabant. Hij begon na zijn priesterwijding als kapelaan in Eindhoven. Vervolgens verliet hij Brabant; ging eerst naar Nijmegen voor zijn studie en vervolgens naar het buitenland. Hij kwam terug om bisschop van Breda te worden en bleef zijn verdere leven in Brabant wonen en werken.