Noodwoning pastorie

Locatie
Willibrordstraat 16, Middelbeers
Bereikbaarheid
niet vrij toegankelijk

Hier vonden Truus en haar kinderen tijdelijk onderdak na de brand in huize Beek en Bosch in 1947. Toenmalig pastoor Terhorst stelde toen de woning beschikbaar die tussen zijn pastorie en de Willibrorduskerk lag. Tegenwoordig is in dit gebouw het parochiesecretariaat ondergebracht.