Beers' oorlogsdrama

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam Jan Smulders in conflict met de Duitsers. Hij weigerde om in zijn rol als burgervader vrijwilligers aan te wijzen, die als dwangarbeiders voor de Duitsers in Zeeland zouden moeten werken. Om die reden werd hij opgepakt en kwam hij uiteindelijk in Duitsland terecht, waar hij vlak voor de bevrijding overleed. Jan’s broer Jos Smulders had de honneurs waargenomen als plaatsvervangend burgemeester en was één van de kandidaten toen er in 1946 een nieuwe burgemeester gekozen moest worden. Ook Truus stelde zich kandidaat , naar ze later zei om het ambt voor haar zoon open te houden.