Een veranderende samenleving

Bij het veranderen van de maatschappelijke verhoudingen in de jaren ’60 kreeg Truus Smulders steeds meer tegenwerking vanuit de gemeenteraad. Zo hield ze zich niet altijd aan de regels – ze vond mensen belangrijker – en schroomde niet om bouwvergunningen af te geven die in strijd waren met het bestemmingsplan. Het viel haar steeds zwaarder haar ambt op haar manier te vervullen.

In maart 1966 bood zij namens de Nederlandse burgemeesters nog een cadeau aan bij de verloving van prinses Beatrix en prins Claus. Dit bleek haar laatste openbare optreden. Op 11 juni 1966 - 63 jaar oud - stierf Truus Smulders-Beliën in het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch.