Moeder van de burgers

Tot haar huwelijk was Truus onderwijzeres geweest, eerst in Oirschot en later in Eindhoven. Dit verleden kwam sterk terug in de betrokken, maar vaak ook erg opvoedende manier waarop zij het ambt van burgemeester invulde. Ze bekommerde zich om haar mensen als een moeder om haar kroost. Maar al haar inspanningen wierpen vruchten af. Naast de broodnodige wederopbouw van net na de oorlog, kreeg de gemeente in haar tijd aansluiting op het water- en elektriciteitsnet, werden er verharde wegen en riolering aangelegd en verrezen er scholen, huurwoningen en een kruisgebouw. De bevolking van haar gemeente droeg haar op handen. Dit werd onder andere duidelijk bij haar koperen jubileum, toen een inzamelingsactie zoveel geld opbracht dat niet de beoogde fiets, maar een DAF van het geld gekocht kon worden. Bij die gelegenheid werd ze ook benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.